Montarea si intretinerea pavele din cauciuc

sand-fundamental2.1

Pregatirea

concrete-fundamental2.1

Montajul

1. Instrucțiuni de montaj pentru dale de cauciuc pe strat de pietriș

Etapele lucrării:

1.1. Pregătirea:

Excavați conform dimensiunilor locului de montaj la o adâncime de 10-20 cm.

1.2. Fundația și structura:

În funcţie de valoarea aşteptată a greutății pe care acoperirea va trebui să o suporte este recomandată prepararea unei fundal permeabil, capabil să susţine această greutate. Volumul pământului dislocat fiind înlocuit cu pietriș. Acest strat trebuie construit din pietriș cu nisip sau pietriș spart de granulație 0/35, sau din combinația acestora. Pe stratul astfel format trebuie amenajat un pat de balast sau de nisip de granulație 2/5. Grosimea acestuia trebuie să fie 2-4 cm, având o inclinație care se potrivește cu pavajul. Acest strat trebuie netezit cu o scândură.

1.3. Montajul:

Nu călcați pe patul de nisip amenajat. Montarea dalelor de cauciuc se face prin simplă așezare a acestora cu ajutorul știfturilor de cuplare. Pentru evitarea deplasării pavajului acesta se încadrează între borduri de cauciuc. După montare pardoseala de cauciuc poate fi imediat încărcat.

2. Lipirea dalelor de cauciuc pe un strat solid:

Etapele lucrării:

2.1. Pregătirea:

Suprafața pe care urmează să fie lipit dala de cauciuc trebuie să fie uscată, fără praf și murdărie. Dacă există probleme de inegalitate este obligatorie nivelarea prealabilă.

2.3. Montajul:

Beton

Apoi se prepară adezivul pentru lipire. Adezivul nu poate fi aplicat pe suprafețele de beton proaspăt. Adezivul pentru cauciuc poate fi aplicată cu ajutorul unei pensule, sau cu un șpaclu pe marginile părții inferioare a plăcii. Aplicarea adezivului pe întreaga suprafață împiedică drenarea apei și poate produce formarea gheții precum și deformarea pardoselilor. Consumul adezivului comercializat de firma noastră este: 0,2 kg/m2. Capacitatea portantă a pardoselilor depinde de stratul de bază, în cazul unei supraîncăcări pardoseala de cauciuc nu se deformează. Modificăriile de volum datorită variațiilor de temperatură în timpul montării trebuie să fie luat în considerație. Pentru evitarea deplasării pavajului acesta se încadrează între borduri de cauciuc.

3. Instrucțiuni de întreținere pentru pavaj ecologic (dale de cauciuc):

Trebuie curățat săptămănal cu mătură și jet puternic de apă:

  • Depunerea de funingine poate fi eliminat cu Linax Plu

  • Pardoseala de cauciuc este complet rezistent la soluția saturată de sare și este caracterizat prin rezistență moderată la soluția de hipoclorit 5 %

  • În cazul înmurdăririi cu benzină sau motorină, petele de benzină sau de motorină trebuie eliminate imediat de pe suprafața pavajului

  • Pardoseala de cauciuc trebuie ferit de flacără și de orice sursă posibil generatoare de incendii

Metode de controlare a dalelor de pavaj:

În cazul spațiilor acoperite cu pavaje de cauciuc trebuie controlate lunar următoarele:

  • îmbinarea corectă a dalelor de cauciuc

  • degradarea intenționată

  • drenarea apei